De Stuurmanskolk ontleent haar naam aan het geslacht Stuurman dat eeuwenlang op de Stoltenberg heeft gewoond.
De kolk is vermoedelijk ontstaan na een dijkdoorbraak in 1702.
Op oude landkaarten staat dit jaartal vermeld.
3[1]

1[1]

nu[1]

toen[1]